მოგესალმებით,

ეს კურსი არის Java პროგრამირების ენის შესავალი. ამ კურსში შეისწავლით კონკრეტული პროგრამირების ენის საბაზისო კონცეპტებს და გამოიყენებთ მათ თქვენ მიერ შექმნილ პროექტებში.